کارگو چیست ؟

حمل ونقل بارهوایی را می توانیم به دو بخش فریت بار و کارگو تقسیم کرد ، برخی از مسافرها این دو مورد را هم معنی می دانند درحالی که اصال این چنین نیست در این مطلب قصد دارم فرق بین فریت بار و کارگو را توضیح می‌دهیم.

افرادی که قصد مهاجرت یا یک سفر طوالنی مدت به یک کشور دیگر داشته باشند بارها و وسایل خود را با شرکت فریت بار به کشور مقصد ارسال می کنند این نوع جا به جایی بار را در اصالح فریت بار یا ارسال بار می‌گویند.

برخی از تجار بین المللی برای ارسال کاالهای خود که خریداری شده از یک کشور دیگر را می توانند با استفاده از شرکت های هواپیمایی به کشور مقصد ارسال بار کنند به این نوع از محموله های باری که به صورت حمل بار هوایی انتقال می یابند را کارگو یا ارسال بار تجاری می‌نامند ، به زبان ساده تر محموله هایی که تجاری به حساب می آیند را کارگو می‌نامند.

توجه داشته باشید که برای فریت بار از پروازهای تجاری استفاده می شود ولی چون کارگو بار تجاری است و با هواپیماهای مخصوص مانند هواپیما های غول پیکر مثل بلوگا یا آنتونف ۲۲۲ ارسال می‌شود. برای فریت بار ، مسافرین محترم باید دقت داشته باشند که باید در حدود دو هفته قبل از پرواز خود با یکی از شرکت های فریت بار هماهنگ نمایند تا اینکه کارشناسان فریت بار بتوانند به راحتی تمام مراحل ارسال بار را انجام دهند. دقت داشته باشید که معموال فریت بار چند روز قبل از پرواز مسافر انجام می گیرد برای همین بهتر است که زمان بندی مناسبی را برای بسته بندی و فریت بار خودتان انتخاب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *