دفتر فرودگاه

  • آدرس : فرودگاه امام خمینی(ره)، ترمینال بار، جنب حوزه ۲ تجاری، پ ۴۱
  • ۶۶۵۷۱۱۳۰ (۲۱-۹۸+)
  • ۶۶۵۷۱۱۳۱ (۲۱-۹۸+)
  • ۴۴۶۶۶۹۳۱ (۲۱-۹۸+)
  • ۴۴۶۶۶۹۲۴ (۲۱-۹۸+)
  • ۵۱۰۰۵۲۴۸ (۲۱-۹۸+)
  • ۰۹۱۲۵۷۵۴۰۹۵
  • ایمیل : info@jkmcargo.com
جهان کالا کارگو