پرداخت الکترونیک

در حال حاضر درگاه پرداخت الکترونیک فعال نمی باشد . جهت پرداخت وجه میتوانید از شماره کارت ، شماره حساب و یا شماره شبا ی زیر استفاده بفرمایید :