پرداخت الکترونیک

در حال حاضر درگاه پرداخت الکترونیک فعال نمی باشد . جهت پرداخت وجه میتوانید از شماره کارت ، شماره حساب و یا شماره شبا ی زیر استفاده بفرمایید :

به نام: محمدحسین تبریزی

نزد: بانک پاسارگاد

شماره کارت

۵۰۲۲۲۹۱۰۲۳۷۱۲۹۳۶

شماره حساب

۲۹۸/۸۰۰۰/۱۰۴۸۶۳۱۵/۱

شماره حساب

IR480570029810010486315001