پرداخت الکترونیک

در حال حاضر درگاه پرداخت الکترونیک فعال نمی باشد . جهت پرداخت وجه میتوانید از شماره کارت ، شماره حساب و یا شماره شبا ی زیر استفاده بفرمایید :

  • شماره کارت : ۵۰۲۲۲۹۱۰۲۳۷۱۲۹۳۶
  • شماره حساب : ۲۹۸/۸۰۰۰/۱۰۴۸۶۳۱۵/۱
  • شماره شبا : IR480570029810010486315001
  • نزد : بانک پاسارگاد
  • بنام : محمد حسن تبریزی